Plan van aanpak

In een uitgebreid plan wordt helder uiteengezet welke mogelijkheden en toepassingen geschikt zijn voor uw bedrijf. Daarbij speelt het concept een cruciale rol. Alleen mooie plaatjes zijn vaak niet voldoende. Uiteraard moet het gedeelte dat de gebruiker straks op zijn scherm ziet voldoen aan uw huisstijl; en de mogelijkheden van Internet volop benutten.

Daarom wordt altijd vooraf een ontwerp gemaakt om een beeld te krijgen hoe de website er uit komt te zien.

Wij kunnen desgewenst uw interne informatiesysteem in kaart brengen om te trachten de functionaliteit die reeds bestaat beschikbaar te maken via het Internet. Op die manier worden op de lange termijn kosten bespaard

Om tot een goed eindresultaat te komen wordt er gebruik gemaakt van moderne technieken.