Welke technieken worden gebruikt

Om aan gestelde doelstellingen te kunnen voldoen en de informatie efficient bij de gebruiker te krijgen is techniek van bijzonder groot belang.
Technieken zoals

Vormgeving/Design

Implementatie

Java, CGI/Perl, HTML 3.0/DHTML 4.0,
Microsoft ASP
ApplicatieServers ( ColdFusion, NetDynamics, BlueStone, SilverStream)


Infrastructuur

Webservers, Routers/Proxies/Firewalls, Vaste verbindingen

Webhosting